Haber

KTO’dan Ticaret Hukuku Sempozyumu

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sempozyumun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Yargı sisteminin tamamını hedef alıp yanlış bir şekilde yıpratmak doğru değil” dedi. Söz konusu. Akarca, sosyal medya mahkemelerinin yargıya, devlete ve topluma zarar verdiğini söyledi. CTO Lideri Ömer Gülsoy, arabuluculuk ve tahkim alanındaki uygulamaları daha nitelikli hale getirmek, toplumsal ve çalışma barışını korumak amacıyla yargının oluşturduğu içtihatlara da önem verdiklerini belirterek, “İlgili makamların aldığı kararlar Yargıtay’ın hukuk daireleri uygulamada önemli bir boşluğu dolduruyor.” terimleri kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Ticaret Hukuku Sempozyumu’na Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Yardımcısı ve Ağır Ceza Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Eyüp Yeşil katıldı. Yargıtay Başkanı ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Başsavcı Yardımcısı Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Hukuk Genel Kurulu üyeleri, soruşturma hakimleri, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Adliyesi ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcıları, Başkanları, Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, Avukatlar ve birçok akademisyen.

Sempozyumun açılışında konuşan KTO Lideri Gülsoy, Kayseri’nin tarihi, sanayisi ve turizmi hakkında bilgiler verdi. Mahkemelerimizin yükünü hafifletmek, iş dünyasına yardımcı olmak ve Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizi hizmete açtıklarına değinen Önder Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Atalarımızın bize öğrettiği binlerce yıllık uzlaşma ve hoşgörünün sonucu olan ‘Anadolu bilgeliği’ ile daha kısa sürede daha adil ve daha şeffaf bir uzlaşma ortamı yarattık. Uzun süren ticari davaların süresini ve maliyetini azaltmak ve düşmanlığı değil fikir birliğini ve anlayışı destekleyen bir yaklaşımı destekleyen bir sistemi tanıtmak için bu Merkezi açtık. Bu bağlamda, arabuluculuk ve tahkim alanındaki uygulamaları daha nitelikli hale getirmek, toplum ve çalışma barışını korumak amacıyla yargının oluşturduğu içtihatlara da önem vermekteyiz. Yargıtay’ın ilgili hukuk dairelerinin kararları da uygulamada değerli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu nedenle siz Yargı mensuplarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Yargıtay’ın son yıllarda birçok reformu hayata geçirdiğini ifade eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, bu reform çalışmalarının etik, şeffaflık ve adli sicil olmak üzere üç temel üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Yargıtay’ın ülkede içtihat birliğini sağlamak ve yargı hizmetinin kalitesini artırmak için en etkili aracının gerekçeli kararlar olduğuna dikkati çeken Akarca, “Yargıtay gerekçeli kararlarıyla konuşur. Bilinen bir karardır. diyerek hakimlerin kararlarıyla konuşur.Hakimler az konuşan insanlardır.Çok fazla tartışmak istemezler.Ama aslında her soruya ve her soruya verecek bir cevabımız var.Buradaki sessizliğimiz itibarın korunması içindir. adaletin zedelenmemesi ve karşılıklı polemiğe girilmemesidir.” dedi.

Akarca, adı geçen kalitenin değerli bir bileşeni olan gerekçeli kararların kalitesini artırmak amacıyla son 2 yıldır kapsamlı ve sistemli bir çalışma yürüterek Yargıtay Gerekçeli Karar Yazım Kılavuzunu hazırladıklarını hatırlattı.

Rehberi bölge adliye mahkemelerine de dağıtmayı planladıklarını vurgulayan Akarca, rehber sayesinde bu kalite hareketinin ülke çapında ses getireceğini söyledi.

“Ocak ayı itibarıyla Yargıtay’ın tüm dairelerinde ve genel kurullarında uygulamaya konulacak rehber, ülkemizde isim kalitesinin yükseltilmesinde itici güç olacak. Haziran ayından itibaren faaliyete geçecek olan Yapay Zekâ Tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi aracılığıyla da yaygınlaştırılmasına devam edilecek Yargıtay İçtihat Merkezi, hukukçuların ve kamuoyunun Yargıtay’ın güncel ve yol gösterici kararlarına erişimini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Ayrıca Yargıtay’ın ülke genelinde içtihat birliğini sağlama görevini daha aktif bir şekilde yerine getirmesine olanak sağlayacaktır.Yakın gelecekte iş süreçleri, rapor kağıtları, birinci derece ve bölge adliye mahkemelerinin özetleri ve Yazı taslaklarının da yapay zeka ile yapılması planlanmaktadır. Günümüz teknolojik imkanlarından da yararlanarak çalışmalarımıza standartlar getirmek için farklı Halkın güvenini sarsan nt veya anahtar faktörler planlanmaktadır. Phi uygulamalarının önüne geçerek yargı hizmetinin kalitesini artıracaktır.”

SOSYAL MEDYA UYARISI

Akarca, kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanmasına ilişkin sorunların yanı sıra medya, baskı grupları veya çıkar çevrelerinin yargıya müdahale etmek istediğini ve yargı yetkisini zayıflatacak faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, “Güçlerin zayıflaması, yargı makamının, adil yargılanma hakkının, lekelenmeme hakkının, masumiyet karinesinin, soruşturmanın kapatılmasının aşikâr olduğu ortadadır ve önemli hukuki güvencelerin de tamamen zayıflamasına yol açmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Yargı kararlarının uygulanmamasının hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve adalet sisteminin bütününe zarar vereceğine işaret eden Akarca, “Demokratik bir toplumda hiç şüphe yok ki yargı kararları da mahkeme kararları da eleştirilebilir. yanlış bir kararla tüm yargı sistemini kasten yıkmak yanlış değildir.Çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk Ceza Muhakemesi sisteminde de yanlış kararların düzeltilmesini sağlayacak birçok mekanizma vardır.Adını taşıyan bir olay duyulur duyulmaz , şimdi delil bile toplanmadan, yargılama sürecinde kamuoyu baskısı oluşturmak için Yazılı ve görsel medya ile sosyal medya aracılığıyla asılsız ve sansasyonel haberlerin yayılması son derece ciddi ve hatta suçtur.

“YARGIÇIN ESAS GÖREVİ KARAR VERMEKTİR”

Karar vermenin hakimin asli görevi olduğunu ve bunun kimseye devredilemeyeceğini vurgulayan Akarca, şöyle devam etti: “Karar verme yetkisi kamuya ait olsaydı mahkemelere gerek kalmazdı. Hepinizin bildiği gibi biz Sosyal medya mahkemeleri çok tanık olun.Burada yargı zarar görüyor, toplum zarar görüyor, devlet zarar görüyor.Yargıya inanç azalıyor.O yüzden herkes çok dikkatli olsun.Karar çıkana kadar yargı haberlerine yorum eklenmemeli. Aksi halde karar ne kadar gerçek olursa olsun kamuoyunun yargıya olan inancı zedelenir. Tüm kurum, kuruluş ve kişileri dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum.”

Hakim ve savcıların görevinin toplum için hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Akarca, zaman zaman zorluklarla karşılaşılabileceğini ancak yetki ve liyakat sahibi bir hakim ve savcının üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını vurguladı.

Akarca, tüm yargı mensuplarının tarafsızlık, dürüstlük, eşitlik, mesleki uygunluk, yeterlilik ve özen gibi etik ilkeleri kendine rehber edinmesi gerektiğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Hakimler ve savcılar da insandır, toplumun birer üyesidir. Bu nedenle yargı mensuplarının adaleti gerçekleştirmek için içinde yaşadıkları toplumu tanımaları ve kopuk yaşamamaları gerekir. Hakimler ve savcılar işlerinde başarılıdırlar. gerek özel hayatlarında gerekse mesleki faaliyetlerinde etik unsurlara uygun hareket ettikleri ölçüde yargı görevini yürütürler.Hakimler ve Cumhuriyet savcıları için en hassas konu yargının bağımsızlığıdır.Hiç kimsenin ve hiç kimsenin etkisi altında olmamak kurum, hakim ve cumhuriyet savcısı olmanın en temel özelliğidir.Hâkim ve savcı, cesur ve hiçbir şeyden korkmamalıdır.Hakimlik mesleği zenginlik Meslek, bireysel güç kazanmak için seçilmiş bir meslek değildir.Bu meslek toplumda adaleti gerçekleştirmek için bilgi, alçakgönüllülük ve özgüveni yüksek bir meslektir.Günün sonunda elde edeceğimiz tek şey mor Adaleti yerine getirmekle sağlanan tüm tatmin ve gönül huzuru.”

Vali Gökmen Çiçek, Akarca’yı kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katılımcılara Kayseri hakkında bilgiler verdi.

Sempozyum öncesi Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin açılışını yaptı.

Sempozyumun ardından iki oturum halinde gerçekleştirilen panellere geçildi.

Oturum Başkanları; Yargıtay Birinci Başkan Yardımcısı ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ve Genel Kurul Üyesi Hafize Gülgün Vuraloğlu’nun düzenlediği sempozyuma Yargıtay Genel Kurulu hakimleri sunum yaptı. Yargıtay Hukuku.

Programın sonunda Akarca ve Şahin’e el dokuması kilimler hediye edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler